Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Obecnie obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU  z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.Wydłużenie...

PORADA PRAWNA

10 czerwca 2012 Prawo oświatowe

Według którego rozporządzenia dotyczącego ramowych planów nauczania (z 2002 r. czy 2012 r.) mogę wydłużyć etap edukacyjny dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, który w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczął naukę w gimnazjum? Jakie dokumenty są konieczne? Czy należy podejmować uchwałę Rady Pedagogicznej? Proszę o wyjaśnienie.

Obecnie obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU  z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Wydłużenie etapu edukacyjnego do końca sierpnia 2012 r. następuje zatem na podstawie tego rozporządzenia. Nowe zacznie obowiązywać od 1 września 2012 r. i nie można w tej chwili wydawać decyzji, czy też podejmować innych działań na podstawie aktu prawnego, który jeszcze nie obowiązuje. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami:

§ 3. 7. Dla uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.

 

Najczęściej to rodzice występują z wnioskiem o wydłużenie etapu eduakcyjnego. Wówczas wystarczy już tylko analiza rady pedagogicznej. Jeżeli inicjatywa wychodzi od nauczycieli - muszą mieć zgodę rodziców. Co do uchwały rady pedagogicznej, jest to najlepszy sposób na wyrażenie wspólnej opinii (skoro rada analizuje osiągnięcia edukacyjne ucznia, to rada wypowiada się w tej materii, a zaterm uchwała).

Należy jednak pamiętać, że taka uchwała dotyczy analizy osiągnięć edukacyjnych, a nie decyzji w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego. Decyzję taką podejmuje dyrektor.


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT